با سلام و احترام موضوع تدریس استان کرمان در این جشنواره طبق تقسیم بندی کتاب ریاضی 3 رشته تجربی توسط دبیرخانه کشوری درس ریاضی

 فصل اول / احتمال رخداد پیشامد A و قانون جمع احتمالات / صفحه 6تا 7 

می باشد.ضمن دعوت از دبیران ریاضی علاقمند یادآوری می گردد مرحله منطقه ای این جشنواره در نیمه اول اسفند ماه و مرحله استانی آن در نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه 1 آذر1393ساعت 23:21  توسط گروه ریاضی متوسطه استان کرمان  | 

با توجه به اینکه یکی از برنامه های دبیرخانه راهبری درس ریاضی بررسی و تحلیل روند طولی و عرضی مفاهیم ریاضی در مورد سرفصل های پیشنهادی کتاب ریاضی پایه نهم و تغییرات محتوایی پیش رو در راستای رویکرد کلی کتب جدیدالتالیف در متوسطه اول می باشد . لذا از سرگرو هها و همکاران تقاضا می شود در یک کارگاه تخصصی پس از تبادل نظر با یگدیگر، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه همراه با اطلاعات آماری و کمی شرکت کنندگان در کارگاه و ارسال گزارش آن تا 25 دی ماه به آدرس ایمیل mathkerman@yahoo.com  ارسال نمایند.

سرفصل و رئوس مطالب کتاب ریاضی پایه نهم

فصل

عنوان فصل

دروس فصل‌ها

اول

مجموعه‌ها

معرفی مجموعه و زیرمجموعه

معرفی مجموعه‌های عددی

عضویت، زیرمجموعه، اجتماع و اشتراک

مجموعه و احتمال

دوم

اعداد حقیقی

معرفی اعداد حقیقی

محاسبات عددی

تقریب زدن و خطای محاسبه

 

سوم

هندسه و استدلال

لزوم اثبات کردن

آشنایی با اثبات در هندسه

همنهشتی مثلث‌ها

حل مسئله

 

چهارم

توان و ریشه

توان صحیح

نماد علمی

ریشه گیری

عملیات روی رادیکال‌ها

 

پنجم

عبارت‌های جبری

اتحادهای جبری

تجزیه عبارت‌های جبری

کاربرد اتحاد و تجزیه

نابرابری و نامعادله

 

ششم

تشابه

قضیه تالس و کاربرد آن

مفهوم تشابه

تشابه دو مثلث

هفتم

عبارت‌های جبری گویا

ساده کردن عبارت‌های گویا

محاسبات عبارت‌های گویا

تقسیم در عبارت جبری

هشتم

معادله خط

مفهوم معادله خط

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 23:5  توسط گروه ریاضی متوسطه استان کرمان  | 

آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال فایل های شما در ارتباط با گروه آموزشی استان :

mathkerman@yahoo.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 10:18  توسط گروه ریاضی متوسطه استان کرمان  | 

برای دریافت فصل ششم کتاب ریاضی پایه هفتم اینجا کلیک کنید . یا به آدرس

http://www.chap.sch.ir/books/2184مراجعه نمائید .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 10:0  توسط گروه ریاضی متوسطه استان کرمان  | 

با سلام و احترام نظر به اینکه تهیه سناریو (پیش نویس محتوای آموزشی )در تدریس و تحلیل فصل ششم از کتاب ریاضی پایه هفتم که مرتبط با کتاب ریاضی در دوره متوسطه دوم است.از برنامه های عملیاتی دبیرخانه می باشد . لذا از کلیه سرگروههای ریاضی تقاضا می شود همکاری دبیران اقدام به تهیه سناریو برای تولید محتوای الکترونیکی آموزشی نمایند. از کلیه دبیرانی که جهت تهیه سناریو همکاری نمایند تقدیر به عمل خواهد آمد .

اهداف تهیه سناریو برای تولید محتوای الکترونیکی آموزشی

برای تهیه و تدوین یک محتوای آموزشی ، به مراحل عملیاتی و کاربردی در تهیه سناریو نویسی و داستان پردازی محتوای آموزشی با تصاویر و نمودارهای مختلف نیاز است.

سناریو در ساده ترین نوع آن حالت فایل word  است که می توان به فایل های چندرسانه ای در محیط رایانه ای امروز تبدیل شود.

موضوع سناریو در تولید محتوای الکترونیکی آموزشی نقش مهمی ایجاد می کند، چرا که در حقیقت روی محتوای  اصلی درس داستان نوشته میشود و سپس مانند یک فیلم نامه با جزئیات بیشتر برای تولید آماده میشود.

اهداف تهیه سناریو و داستان متن درس:

 1. تهیه و تدوین مطلب اصلی مطابق سرفصل های دفتر تالیف 
 2. بررسی دقیق آن برای یافتن روش کاربردی آموزش در آن خصوص 
 3. ارائه تصویر، شکل ، نمودار ، جدول و سایر کمک ابزارهای آموزشی مرتبط با مطلب اصلی 
 4. بیان ایده های نو و در سطح جهانی
 5. یافتن مطالب کاربردی دروس هم عرض با ریاضی (فیزیک ، شیمی ، زیست و...)
 6. ارزیابی محتوای تولید شده و بیان ایده های احتمالی جامانده 
 7. کمک به دبیران دوره متوسطه دوم برای تنظیم مطالب درس
 8. یافتن مطالب درسی بیشتر و مرتبط با درس
 9. بررسی مطالب از نظر درک آن برای دانش آموزان ضعیف ، متوسط و باهوش
 10. بیان ترتیب موضوعات درس مطابق اهمیت آنها
 11. افزودن مطالب آموزشی ویژه برای درک بهتر و عمیق تر مفاهیم 
 12. ارائه راهنمایی های مناسب برای دبیر و دانش آموز جهت تدریس و یادگیری مطالب
فهرست مطالب شامل :
 • هدف آموزشی
 • محتوای اصلی ( متن اصلی درس به همراه نمودار ، عکس ، تصویر و (...
 • تمرین ( پرسش های تعاملی (

 قابل توجه است که طراح می تواند نرم افزارهای مناسب جهت تولید محتوا از سناریو تهیه شده خود پیشنهاد دهد.

دبیران محترم در نوشتن مطالب و تنظیم ترتیب محتوای آموزشی حتما به کتاب های درسی پایه های قبل و بعد آن توجه داشته باشند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 9:17  توسط گروه ریاضی متوسطه استان کرمان  | 

نتایج عملکرد دانش آموزان استان کرمان در خرداد 93

 

کرمان91

کرمان92

کرمان93

میانگین کشوری

عنوان درس

میانگین

درصد قبولی

میانگین

درصد قبولی

میانگین

درصد قبولی

91

92

93

ریاضی 3 تجربی

10/22

64/6

11/69

72/6

10/58

68/22

9/83

11/63

10/69

ریاضی سوم انسانی

7/41

47/1

9/48

62/8

7/74

51/69

8/55

10/27

8/79

حسابان

10/93

71/9

12/1

77/4

11/29

77/34

13/3

12/24

11/63

جبر و احتمال

12/17

81/5

11/91

81/8

12/28

81/25

12/52

12/08

12/3

هندسه 2

12/35

82/3

12/31

82/8

11/66

78/1

12/56

12/49

11/9

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 9:4  توسط گروه ریاضی متوسطه استان کرمان  | 

 با سلام و احترام نظر به اینکه طراحی محتوای جبرانی مفهومی و استانداد برای اهداف و سوالاتی که عملکرد دانش آموزان در آنها ضعیف بوده است از برنامه های عملیاتی دبیرخانه می باشد . لذا از کلیه سرگروههای ریاضی تقاضا می شود طبق جدول زیر با همکاری دبیران اقدام به تهیه محتوای جبرانی نمایند .

 تقسیم بندی جهت تهیه محتوای جبرانی

عنوان درس

محتوای مورد نظر

نام منطقه

ریاضی 3 تجربی

مفاهیم و تعریف احتمال – قوانین احتمال – نامعادلات – فرمول های مثلثاتی – ضابطه و دامنه ترکیب توابع – روشهای رفع ابهام – آنهگ تغییر – مفهوم هندسی مشتق

ناحیه یک – شهداد– ماهان–انار – نوق –-منوجان-کشکوئیه- عنبرآباد

ریاضی سوم انسانی

بدست آوردن مقدار تابع با استفاده از ضابطه- معادلات رادیکالی- حل معادله درجه 2 به روشهای مختلف – رسم نمودار تابع درجه 2 – رسم خط و مشخص نمودن شیب و عرض از مبدا – بدست آوردن مجموع و ضرب ریشه های معدله درجه 2 بدون حل معادله – اصل ضرب- ترتیب – ترکیب

کهنوج - گلباف – رودبار – فاریاب– ارزوئیه- چترود-ریگان -نرماشیر

حسابان

تساوی دو تابع – ترکیب دو تابع و دامنه آن – اتحاد ها و معادله مثلثاتی – تابع وارون مثلثاتی- محاسبه حد با در نظر گرفتن دامنه تابع

ناحیه دو  –بردسیر- بافت– راور- راین

جبر و احتمال

اصل لانه کبوتر- نوشتن اعضای مجموعه و ضرب دکارتی- تعریف و مفاهیم احتمال-احتمال هم شانس و غیر هم شانس

سیرجان – جیرفت–بم- کوهبنان- قلعه گنج

هندسه 2

قضیه های مربوط به مثلث و اجزای فرعی آن – ترسیم های هندسی- کمان درخور – قضایای هندسی در فضا و حل مسئله با استفاده از آنها– ترسیمات هندسی در فضا -

رفسنجان– زرند –– شهربابک– فهرج - رابر

 

 برای هریک از محتواهای موردنظر 5 سوال در سطوح مختلف شناختی دانش ، درک و فهم ، کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی و از انواع مختلف تشریحی ، کوتاه پاسخ و کامل کردنی طراحی شود . همچنین دلایل ضعف دانش آموزان در این مباحث و راهکار رفع این ضعف مورد بررسی قرار گیرد . همچنین تهیه یک طرح درس سالانه از درس مورد نظر الزامی است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 22 آبان1393ساعت 8:43  توسط گروه ریاضی متوسطه استان کرمان  | 

با توجه به اینکه یکی از برنامه های دبیرخانه راهبری درس  ریاضی کلینیک مجازی یا کلینیک تخصصی الکترونیکی معلم یار می باشد لذا با در نظر گرفتن اهداف زیر:

1- پاسخ گویی به نیاز همکاران در جهت بهبود فرایند آموزشی 2- ایجاد فضای امن و اطمینان بخش برای دریافت پاسخ ابهامات درسی 3- امکان تعامل سازنده همکاران در کل استان 4- مدیریت زمان و استفاده بهینه از وقت و هزینه

گروه ریاضی متوسطه استان کرمان در نظر دارد این مهم را به کمک بخش نظردهی وبلاگ و ایمیل گروه ریاضی متوسطه استان به انجام برساند. بنابراین پاسخ به سئوالات مربوطه را ظرف مدت زمان معینی حداکثر تا (یک هفته) پس از دریافت سئوالات بصورت اختصاصی به ایمیل فرستنده ها ارسال می نماید و همچنین در صورت لزوم پاسخ ها در وبلاگ جهت مشاهده تمام همکاران قرار داده خواهد شد که ممکن است بصورت نظر قابل مشاهده و یا متن خبری باشد.

همکاران عزیز هنگام ارسال صورت دقیق سوالات مشخصات خویش شامل(نام ونام خانوادگی، نام منطقه) را نیز بیان نمایند.

همچنین همکاران محترم می توانند سؤالات خود را با حضور در گروه های آموزشی در روز دوشنبه و یا از طریق پیامک ، تلفن ،ایمیل و.. مطرح نمایند.

 1. به کلینیک مجازی ریاضی مراجعه نمایید و در قسمت نظر دهی وبلاگ سوال خود را مرقوم بفرمایید . آدرس وبلاگ mathkerman.blogfa.comمی باشد .  
 2. روزهای دوشنبه حضوری به اداره کل – گروههای آموزشی واقع در خیابان معلم  شهر کرمان مراجعه نمایید.
 3. روزهای دوشنبه باشماره تلفن 32266022تماس بگیرید.
 4. سوال خود را به ایمیل گروه ریاضی استان به آدرس mathkerman@yahoo.com  ارسال نمایید .  

+ نوشته شده در  شنبه 17 آبان1393ساعت 16:0  توسط گروه ریاضی متوسطه استان کرمان  | 

مطالب قدیمی‌تر